TÜRKİYE WUSHU KUNG-FU FEDERASYONU

AİKİDO BRANŞI FAALİYET PROGRAMI

 

27 MAYIS 2023 AİKİDO BRANŞI DAN  TERFİ  SINAVI –

27 MAYIS CUMARTESİ 2023 AİKİDO ANKARA FAALİYET PROGRAMI

 

YER: YENİMAHALLE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KOMPLEKSİ MACUNKÖY- YENİMALLE -ANKARA –MACUNKÖÖY METRO İSTASYONU YAKINI

 

 

27 MAYIS CUMARTESİ  2023 DAN SINAVI PROGRAMI-             :

 

KAYIT KABUL SAATİ          : 10.00

SINAV BAŞLAMA SAATİ     : 11.00

KAPANIŞ SAATİ                   : 15.30

 

SINAV KOMİSYONU                     : ÖZLEM ATASOY DEMİR – TEKNİK KURUL BAŞKANI

: BERNA GÖRGÜN – TEKNİK KURUL ÜYESİ

: İPEK HAVUÇ – TEKNİK KURUL ÜYESİ

: PINAR KILIÇLI- TEKNİK KURUL ÜYESİ

: NAZLI KARAL – TEKNİK KURUL ÜYESİ

 

SINAV GÖZETMENİ                     : NUH DOĞUTEPE- BAŞKAN YRD.

KAYIT KABUL KOMİSYONU   : MURAT ARCAKLİOĞLU – TEKNİK KURUL ÜYESİ

                                                               : ERTAN ÖZTÜRK- DENETİM KURULU ÜYESİ  

               : CENK GÜLLE DENETİM KURULU ÜYESİ

 

FEDERASYON GÖREVLİSİ         : ALİ EROĞLU

 

FEDERASYON DAN TERFİ SINAVI İÇİN HARÇ FİYATLARI:

  1. DAN 500 TL

2.DAN   600 TL

3.DAN   700 TL

4.DAN   850  TL

Kimlik Ücretleri Sınav Harcına  Dahil Değildir .Kimlik İsteyenler 100 Tl Karşılığı İsterse Talep Edebilirler.

 

SINAV İÇİN İSTENEN BELGELER

1- E Devlet Üzerinden Savcılık Temiz Belgesi- 18 Yaşını Doldurmayanlar Muhaftır.

2- E-Devlet Üzerinden Alınan (Qr kodlu belge )Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı)

3-4 Adet Vesikalık Fotoğraf.(Talimatlara Uygun) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Federasyonu Akido Branşı Sporcu Lisansı Fotokopisi 2023 Yılı Vizeli.

5-1.Dan Sınavına Katılacaklar İçin 1.Kyu Onaylı Kyu Sınav Sonuç Belgesi Veya Kyu Kayıt Sistem Çıktısı. – 2. 3.4. Dan’a Katılacaklar İçin Bir Önceki Dan Diplomasının Fotokopisi.

6- Aday Tarafından Doldurulmuş Bilgi Formu ve Dilekçe. Federasyon Sitesinde Mevcuttur.

7- Teb Bankası Ankara / Sincan Şubesi Hesap Iban: Tr390003200000000067372800 Nolu Wushu Kung Fu Federasyonu Hesabına Yatan Sınav Harcı Dekontunun Aslı.

8-Duyuru Sonunda Yer Alan Sınav Değerlendirme Formu Çıktısı Alınarak Aday Bölümü Doldurulacak.

9-1 Adet Şeffaf Telli Dosyada Sıra ile Tanzim Edilmesi Gereklidir.

Not: (Sınava katılacak olan adayın sınava girebilmesi için eğitim aldığı  antrenör’den , dan terfi sınavı  için antrenör izni aranmayacaktır. 1.kyu bedeli olan 600 tl yatırarak dan bedeli harcı ile birlikte dosyasına ekler ve sınava katılma hakkını kullanabilir. Sınavda başarısız olan adaylar sınav sonucuna itiraz edemez, ücret iadesi talebinde bulunamazlar. Sınav kuruluna müracaat eden adaylar sınav kural ve şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

Dan sınavlarının yapılış şekil ve düzeni Talimatlar gereği aşağıda belirtilmiştir:
a) Sınavlar uygulamalı olarak yapılır.
b) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar, sınav komisyonu üyelerinin tümünün imzasıyla Federasyon’a bildirilir. Başarılı olanlar Federasyon Dan Kütük Defterine işlenir.
c) Sınavlarda, Federasyonca bastırılmış evrak, belge ve diplomalar kullanılır.
ç) Başarılı olanların diplomaları SINAV bitiminde veya beyan edilen adreslere veya şahsi müracaatları halinde Federasyondan elden alınabilir.
d) Birinci dan alan sporcular, hakama adı verilen siyah veya lacivert renkli geniş paçalı özel bir pantolon giyme hakkını kazanır. Dan sahibi olmayanlar, kesinlikle hakama giyemezler.
e) Aikidokalar, 14 yaşını bitirmeden dan sınavına giremezler.
f) Her Dan derecesi için; yaş, hazırlık süresi, seminer vize puanı ve bekleme süreleri bu Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan Aikido Dan Sınavları için Yaş, Hazırlık Süresi, Puan ve Bekleme Tablosunda belirtilmiştir.

(3) Dan sınavlarında gerekli zamanı doldurmuş olmak, gerekli teknik bilgiyi sahip olmak ve yılda en az iki kez seminere katılarak yirmi puanı doldurmuş olma şartları aranır.

(4) Dan sınavlarında, Aşağıda görev ve sorumlulukları tanımlanmış olan, Sınav Kurulu, Sınav gözetim Kurulu ve Aday/Adaylar bulunur.

a) SINAV KURULU Sınava giren öğrencilerin, tatami üzerindeki tutum ve davranışları da dahil olmak üzere, teknik becerilerini ve sordukları teknikleri uygulayışlarını gözlemler ve birbirleri ile istişare etmeksizin değerlendirirler. Her kurul üyesi, adaya girmekte olduğu seviyeye göre uygun gördüğü soruları sorar. Adayların kıyafetleri, tatami üzerindeki tutum, davranış, düzen ve intizamı da SINAV KURULUNUN değerlendirme kriterlerine dahildir. Fakat adaya herhangi bir uyarı tarif ya da açıklama yapmaz. Her bir sınav kurulu üyesinin önünde, sınava giren adayın değerlendirme formu bulunur. Kurul üyeleri bu formda özgün, kişisel değerlendirmelerini, el yazıları ile kısa bir not da ilave ederek, GEÇTİ ya da KALDI olarak hükme bağlar ve imzalar. Her bir Sınav Kurulu üyesi, aday hakkındaki değerlendirmesini, bağımsız olarak, birbirileri ile istişare etmeksizin yapar ve diğeri ile paylaşmadan Gözetim Kuruluna teslim eder.

b) GÖZETİM KURULU Sınavın işleyişi ve düzeninden sorumludur. SINAV KURULU üyelerinin, yerlerini almadan önce, adayların düzeninin sağlanması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını sağlar. Sınava girecek adayları listeler. Aday ya da adayların yazılı bir açıklama ile sınava giremeyeceklerine ortak karar ile hükmetme yetkisine sahiptir. Sınav formlarını tanzim eder. Sınava girecek adayların formlarının SINAV KURULU üyelerine verilip alınması GÖZETİM KURULU’nun görevidir. Minimum üçte iki GEÇTİ sonuç almış olan adayları listeler. Sınav sonuç listesini imzalar ve Federasyon yetkilisine teslim eder.

c) ADAY Aikido Dan Terfi Sınavına girecek olan adaylar, sınav için gerekli belge ve makbuzları sınav saatinden en az 2 saat önce federasyon yetkilileri / gözetim kurulu na, eksiksiz olarak teslim etmiş olmakla yükümlüdür. Herhangi bir belge eksikliği ya da yanlışlığı, itiraz hakkı olmaksızın adayın sınavda başarısız olarak kabul edilmesine neden olur. Adayların, sınavın başlama saatinden en az yarım saat önce Tatami üzerinde Gözetim Kurulunun sınav öncesi açıklamalarını dinlemeye ve sınava girmeye hazır olarak bulunmaları gerekmektedir. Aikido kıyafeti (Beyaz dogi, siyah ya da lacivert Hakama) giymekle yükümlüdür. Kıyafetler temiz  olmalıdır. Dan seviyesi için sınava girecek olan adaylar,Vizeli bir antrenörle çalıştığını belgeleyerek  istenilen belgeleri dosya halinde kayıt komisyonuna teslim ederek kayıt yaptırmak zorundadır. 1.Dan seviyesi için sınava girecek olan adaylar Siyah Kuşak takarlar ve Hakama giyemezler. Adayların kıyafetleri, tatemi üzerindeki tutum, davranış, düzen ve intizamı SINAV KURULUNUN değerlendirme kriterlerine dahildir.

AİKİDO DAN SINAVLARI İÇİN YAŞ, HAZIRLIK SÜRESİ, PUAN VE BEKLEME TABLOSU
Alınacak Dan En Az Yaş Hazırlık Süresi (Minimum) Puan Durumu Hiç Puanı Bulunmaması
1.dan Sho dan 14 yaş bitmeli 1. kyu’dan sonra 1 yıl 20 puan 2 yıl beklemeli
2.dan Ni dan 16 yaş bitmeli Sho dan’dan sonra 2 yıl 1.dan’dan sonra 20 puan 3 yıl beklemeli
3.dan San dan 22 yaş bitmeli 2. dan’dan sonra 3 yıl 2.dan’dan sonra 20 puan 5 yıl beklemeli
4.dan Yon dan 27 yaş bitmeli 3. dan’dan sonra 4 yıl 3.dan’dan sonra 20 puan 6 yıl beklemeli

 

 

AİKİDO DAN SINAVI SONUÇ DEĞERLENDİRME FORMU ÇIKTI ALINIZ

AİKİDO DAN SINAVI SONUÇ DEĞERLENDİRME FORMU

SINAVA GİRECEK ADAY TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

ADI – SOYADI                                                 :

SINAVA GİRDİĞİ SEVİYE                                             :

SINAV TARİHİ                                                 :

BİR ÖNCEKİ KYU YADA DAN SINAVI TARİHİ   :

LİSANS NO                                                     :

FEDERASYON SİCİL NO                                              :

(DAN SAHİBİ OLANLAR İÇİN)

 

SINAV KOMİSYONUNA AİT BÖLÜM

DEĞERLENDİRME (BAŞARILI VEYA BAŞARISIZ İŞARETLENECEK  )

SINAV KOMİSYON ÜYESİNİN ADI SOYADI İMZASI

Þ

 

 
 
 
ü  BAŞARILI

 

 
ü         BAŞARISIZ

 

ß         BAŞARISIZLIK HALİNDE ÖZET GEREKÇE NOTU
 

 

 

Bu faaliyetin yürütülmesi ve denetimi federasyon adına branş başkanının yetki ve sorumluluğundadır.

 

 

TANSER KILIÇ

TWF AİKİDO BRANŞ BAŞKANI