Spor  Masörü  Gelişim  Semineri  (yol  hariç)  26-28  Kasım  2019  tarihleri  arasında Antalya(Kemer) ilinde yapılacaktır. Seminere spor masörü yetiştirme kursuna katılıp belge alan  spor  masörleri  kendi  imkanlarıyla  katılacak  olup  il  müdürlüklerinde  kadrolu  ve sözleşmeli olarak görev yapan spor masörlerinin kanuni harcırah, konaklama ve yol giderleri il müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.

26.07.1999 tarihli ve 23767 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor masörü Eğitim Yönetmeliğinin 11′ nci maddesine göre ”spor masörlerinin lisanları Spor Eğitim Dairesi Başkanlığınca veriliş tarihe göre iki yılda bir vize edilir”. Aynı  yönetmeliğin  14′ üncü maddesine göre ise ”spor masörü belgesine sahip olup üç yıl içerisinde Spor Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen gelişim seminerinden herhangi birine katılmayan veya herhangi bir spor aktivisine katıldığını belgelemeyen masörlerin ”Lisansları vize edilmeyen masörlerin ise masörlük yapmayacağı vizesi yapılmamaktadır” aynı yönetmeliğin 11′ inci maddesi hükmüne bağlanmıştır.

Seminere katılmak isteyen masörlerin başvurularını Spor bilgi Sisteminden yapmaları ve  seminer katılım ücretini başvuru esnasında belirtilen e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. İl müdürlüklerinde kadrolu veya sözleşmeli çalışan nin sadece spor bilgi sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Spor masörlerini Seminere kabul edilecek aday sayısının 150 kişi ile sınırlı olması esas olup seminere yapılan başvurular ile birlikte seminer salonunun uygunluğunun dikkate alınması suretiyle  kabul  edilecek  aday  sayısı  kesinleştirilecektir.  Seminere  katılım  talebinin  fazla  olması durumunda seminere katılacakların belirlenmesinde öncelik spor bilgi sisteminde ilk başvuru yapan spor masörlerine verilecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar  20 Kasım 2019 tarihinde https://sporegitim.sgm.gov.tr web adresinde ilan edilecektir. Katılımın fazla olması nedeniyle seminere başvuruları kabul edilmeyen masörlerin yatırmış  oldukları  seminer  ücreti  iade  edilecektir.  20  Kasım  2019  tarihinde  seminere başvuruları kabul edildiği halde seminere katılmayan masörlerin seminer ücretleri ise iade edilmeyecektir.

YENİ SPOR MASÖRÜ LİSANSI İÇİN İSTENEN BELGELER

-2 adet fotoğraf,

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Spor Masörü belgesi fotokopisi,

-Varsa eski Spor masörü Lisansı

Seminer Yeri: Palmet Beach Resort Hotel  Yeni Mahallesi Atatürk bulvarı, Anadolu Hastanesi Karşısı No: 36, 07980   Kemer/AntalyaBilgi için Karadeniz Tur 444 61 94
İletişim: Münir N. YAĞIRLI (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı)  Tel:0312 310 39 77-78-79 (142)Oğuz DEMİRBAĞ(Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı) )  Tel:0312 310 39 77-78-79 (128)

Otele giriş: 25 Kasım 2019 saat:14:00

Otelden çıkış: 28 Kasım 2019 12:00

Not: Seminer programına daha sonra Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı’ nın resmi web adresinden ulaşılacaktır.