2006 yılında Budakaido ismi ile federasyonumuzun çatısı altında faaliyet sürdürülmesine karar verilen uzak doğu spor branşı esas adı Kyokushin Ashihara adıyla anılan bir disiplinin kökenine dayanmaktadır.

Müstakil olarak kuruluş tarihimizde bu ismin kullanılması bir zorunluluğun gereği olmuştur. Daha sonra asli isimlerin de kullanılmasının daha doğru olacağı düşüncesinde yola çıkılarak yapılan girişimle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve bakanlığın 12.01.2018 tarihli ve 34670 sayılı oluru ile Kyokushin Ashihara isimleri de Budakaido branşına federasyonumuza ilave isim olarak tescil edilmiştir.

2006 yılından önceki zamanlarda Türkiye Karate Federasyonu’nun kuruluş yıllarında bünyesinde yer alan Kyokushin Ashihara branşı daha sonraki yıllarda vuruşlu ve sert olduğu gerekçesiyle söz konusu federasyon tarafından bu branşı kendi bünyesinden atmıştır. Bir nevi sokağa atılan bu branş 2006 yılında kuruluşu esnasında Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nun bünyesine Budakaido ismiyle dahil edilmiştir. Söz konusu tarihten günümüze kadar yapılan üstün çalışmalarla bu spor branşı Türkiye’de çok önemli bir noktaya gelmiş ve büyümüştür.
Dünyadaki gelişmeleri de bu yöndedir. Kyokushin Ashihara branşları dünyada ve Türkiye’de karateden ayrı ve farklı olarak artık önemli ve güçlü bir konuma sahip olmuştur.

Kyokushin Ashihara ismi 2018 yılında Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’na tescil edilmiştir. Bu tescilin ardından Türkiye Karate Federasyonu tarafından nedeni anlaşılmayan, manasız bir şekilde Kyokushin Ashihar branş isimlerini yetkisiz bir şekilde kullanmaya ve bu isimlerle paralel faaliyetler içerisine girmiştir. Bütün uyarılara rağmen ısrarla yapılan bu paralel faaliyetler izinsizce devam ettirilmesi üzerine federasyonumuz önce Spor Genel Müdürlüğü’nün ilgili daire başkanlığına, daha sonra da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Tahkim Kurulu’na müracaat ederek Türkiye Karate Federasyonu’nun bu hukuksuz, kanunsuz ihlallerden men edilmesi talep edilmiştir.

Önemine binaen bir örnekleme yapılacak olursa 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde Bilecik’te Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası adıyla Türkiye Karate Federasyonu’nun yetkisi olmadığı halde, kendi sitesinde ilan ederek düzenlemesine karşı federasyonumuzun tahkim kurulunun 13/2. maddesine göre ihtiyati tedbiren durdurulması talebiyle başvurumuz 02.10.2019 tarih ve 2018/63 esas nolu ara karar ile anılan faaliyetin tedbiren durdurulmasına karar verilmişti.

Her nedense yalnızca bir gün sonra 03.10.2019 tarihli tahkim kurulunun ara kararı ile sporcuların şampiyona alanına gittiği, sporcu ve ailelerinin mağdur olmaması bahanesiyle tedbiren durdurulan faaliyetin yapılmasına şaibeli bir şekilde karar verilmiştir.

Tahkim kurulunun sonraki zamanlardaki tavrı ve bu konu hakkında izlediği yol düşündürücüdür. Türkiye Karate Federasyonu’nun isim ihlali ile hukuk ve kanun tanımazlığından men edilmesi talebiyle verdiğimiz dilekçenin sonrasında, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nun men etme yerine Kyokushin Ashihara isimlerinin karateye mi wushuya mı ait olduğu konusunda müzakereye açma girişimiyle başlayan ve komisyon kurularak devamında şaibelerle alınan kararların, kurulca gerekçe gösterilerek Kyokushin Ashihara branşının Türkiye Karate Federasyonu’nun bünyesine stil olarak dahil edilmesi ile sonuçlanan bu durum, başkalarının haklarının ihlal edilmesine kanun ve hukuk tanımazlığa prim verme manasından başka bir işe yaramamıştır.

Bakan oluruyla isim tescilinin komisyon kurularak müzakereye açılması bir usul hatası olup, komisyon kararı ise hukuk ve spor ahlakına aykırı olup bu karara dayanılarak Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nun, 15 yıldır Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonun çatısı altında büyüyen ve gelişen ve kendi isimlerini kullanma hakkını da elde etmiş olan dünya ve Avrupa şampiyonalarında 1309’u A, B, C milli 22 bin 255 lisanslı sporcu sayısına ulaşmış ve bugünkü durumlarından oldukça mutlu ve mesut olan Kyokushin Ashihara camiasını derinden yaralamıştır. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu gerçek Kyokushin Ashihara sporcularının mutsuzluğunu gidermek, bu haksızlığı ve yanlışlığı düzeltmek ve söz konusu branşın tekrar federasyonumuza bağlanması için mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir.