VİZE SEMİNERİ UYGULAMA ESASLARI

1- Federasyonumuz (Bölgesel, Ulusal, Uluslararası) ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin 20…. yılında organize edecekleri faaliyetlerde görev almak isteyen Antrenör ve Hakemler ile Halk Eğitim Merkezilerinde görev alacak Antrenörlerin bu Vize Seminerine katılmaları zorunludur. 

2- Bu seminer, aynı zamanda 20.. yılı vize uygulaması amacını da taşıdığından, seminere katılmayan Antrenör ve Hakemlerimiz her türlü faaliyette görev alamayacakları gibi, Antrenörlerimiz illerinde kulüp, özel spor salonu, dernek vb. yerlerde yapılan Kyu/Duan/Dan imtihanlarında da “Sınav Komisyon Başkanı ve/veya Üyesi” olarak da görev yapamayacaklardır. 

 

3- Seminere katılmayan Antrenör ve Hakemler 20….  yılında İl, Federasyon ve Uluslararası faaliyetlerde görev alamayacakları gibi 20….  yılı Antrenör ve Hakem Terfi Kurslarına da katılamayacaklardır. 

4- Hakem ve Antrenör belgesinin her ikisine de sahip olanlar, 20… yılı Federasyon faaliyetlerinden hangisini tercih edeceklerse o vize seminerine katılacaklardır. Ancak illerde yapılacak faaliyetlerde görev yapabilmek için hem antrenör hem de hakem vizesini yaptırması gerekecektir. Örneğin hem hakem, hem de antrenör olan bir kişi, 20….  yılı Federasyon faaliyetinde hakemlik görevini tercih eder de, Hakem Vize Semineri’ne katılırsa; ilinde yapılacak faaliyet ve  Kyu/Duan/Dan sınavlarında görev alabilmesi için antrenör vizesini de yaptırması gerekecektir. 

5- Vize Semineri’ne 1. 2. 3. 4. ve 5. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olan antrenörlerimiz ile Aday, İl, Ulusal, Uluslararası Hakemlik Belgesi’ne sahip Hakemler katılacaktır. 

6- Seminere katılacak Hakem ve Antrenörlerimizin, …/ …/  20….  tarihi mesai bitimine kadar ücretlerini Federasyonumuz hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

7- Hakem ve Antrenörlerimiz vizelerini yaptırmak amacıyla Federasyon kimlik kartlarını yanlarında bulunduracaklardır.

8- Vize Seminerine katılmak isteyen Hakem ve Antrenörler çalıştıkları kurumdan izinlerini kendileri alacaklardır.

 

9- Seminer bitiminde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine liste gönderilecek ve online kontrol için tüm vize almış antrenörler ve hakemler federasyonumuzun web sitesinde (www.twf.gov.tr ) yayınlanacaktır. Vize almamış antrenör ve hakemler Spor İl Müdürlüğü ve Federasyon tarafından görevlendirilmeyecektir. Sehven görevlendirilse dahi federasyon faaliyetlerinde federasyonumuzca, İl faaliyetlerinde ise Spor İl Müdürlüklerince harcırah ödenmeyecektir.

10- Vize Seminerine katılmayan Hakem ve Antrenörlerimize herhangi bir telafi semineri yapılmayacaktır.  

11- VİZE SEMİNERİNE BÜTÜN ANTRENÖR  VE HAKEMLER OLMAK ÜZERE KATILIMIN SAĞLANMASI ZORUNLUDUR.


Not 1:Vize Semineri Başvurularında Branş Ve Antrenörlük Başvuruları Ayrı Ayrı Kademeler Halinde E Devlet Üzerinden Yapılacaktır.